નવી શરૂઆત

ઉફ્ફ્ફ્ફફ્ફ્ફ્ફ  હાશ!!!
આ સાલી ટેન્શન ના બોજારૂપી પરિક્ષા પૂરી થઇ. અને ઘણા દિવસ થી ઈચ્છા થતી તી કે બ્લોગ લખવાની શરૂઆત કરવી છે. પણ જયારે  કંઈક નવું કરવું હોય ત્યારે નવી વિચાધારા અને લોકો ના સાથ ની જરૂર પડે છે.

પણ નવી શરૂઆત કરવી તે કામ તો બોવજ અઘરું છે.એનું  દ્રષ્ટાંત આપું તો આમ તો હું એન્જિનિરીંગ નો વિદ્યાર્થી છું એટલે એન્જિનિરીંગ ફિલ્ડ માં હશે તેને ખબર હશે કે આખું સેમેસ્ટર જલસા કરવા ના અને પરિક્ષા નજીક આવે ત્યારે જ વાચવાની શરૂઆત કરવાની હોય. પણ હવે વાંચવાની “શરૂઆત” કરવાની હોય ત્યારે બધાને એવાજ વિચારો આવે કે કાલથી………..

આવી શરૂઆત કરવાનું કામ અઘરું છે પણ અશક્ય નથી તેમ માની ને આની શરૂઆત કરું છું….. મારી આ નવી શરૂઆત ઘણા ને ગમશે અને જેટલાને ગમશે તેનાથી વધારે ને નય  ગમે  પણ મારે તેની સાથે કશું પણ લેવા દેવા નથી…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s