…………અમે એકલા કહેવાઈએ…….( સ્પેશ્યલ 4 મિકેનીકલ)

 હું મિકેનીકલનો વિદ્યાર્થી છું એટલે આજે મને અમારી વ્યથા વર્ણવવા નું મન થયું…. આમ તો મિકેનિકલ એ લાઈન ના મરાય તેવી લાઈન છે. એમાં કોઈ છોકરી તો ભાગ્યેજ જોવા મળે છે. અને જો જોવા મળે તો તે જોવાલાયક નથી હોતી.અને મોટા ભાગ ના મિકેનીકલ ના છોકરાઓ ગર્લફ્રેન્ડ બનાવવા માટે કોમ્પ્યુટર બાજુ ફાંફા મારતા હોય છે. અને હમણાં તો મારે  પણ ફાંફા મારવા પડે છે. આજે હું મારું મેસેજ બોક્ષ વાંચતો તો ત્યાં અચાનક એક સરસ કવિતા અમારા માટે ની મળી ગઈ

”ના કોઈ માલ અમારો,અમે એકલાજ બધે જઈએ.

લુખાની જેમ ફરતા અમે સિંગલજ કહેવાઈએ.

ગર્લફ્રેન્ડની તો વાતજ છોડો ખાલી ફ્રેન્ડ પણ નથી અમારી,

લાગે છે કોલેજ લાઈફ આમજ જતીરહેવાની,

બીજા ના સેટિંગ જોઈ જોઈ જીવ અમારો બાળીયે,

લુખાની જેમ ફરતા અમે સિંગલજ કહેવાઈએ.

છોકરીયું ના નિત નવા નામ પાડીએ,

પેલી તારી ને,આ મારી કહીને દુરથીજ મન માનવીએ,

કોલેજ મા ભણતા અમે બજરંગદળ કહેવાઈએ,

લુખાની જેમ ફરતા અમે સિંગલજ કહેવાઈએ.”

 

 
મારા મિકેનિકલ ના ભાઈઓ ને ગમ્યું હોય તો મહેરબાની કરી ને કોમેન્ટ આપજો….

 

Advertisements

5 thoughts on “…………અમે એકલા કહેવાઈએ…….( સ્પેશ્યલ 4 મિકેનીકલ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s