“લાગણીઓ ના ગણિત ને સમજવા મગજ ની નહિ દિલદાર હ્રદય ની જરૂર પડે છે”

Advertisements

2 thoughts on ““લાગણીઓ ના ગણિત ને સમજવા મગજ ની નહિ દિલદાર હ્રદય ની જરૂર પડે છે”

  1. ” Jyare tamari sathe koi hraday thi vat kartu hoy tyare aeni sathe magaj thi vat no karta”
    – swami vivekanandji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s