કવિ અટવાણો શબ્દો ની ભરમાળ માં..

જયારે તપાસતો હું ગુણ બીજાના,

ત્યાજ ભરાય જાય ગૂણ મારા ભૂલો ની.

ઘણીવાર મળે કલા પર ડામ મને,

ત્યારેજ તો મળે કલા ના દામ મને.

જયારે બનું છુ હું કલા પ્રત્યે કઠોર,

ત્યારે જ ઘરે રંધાય છે કઠોળ.

ઘણા તો હાળા જોતા લાગે કૃતજ્ઞ,

પણ તપાસો તો નીકળે સાલા કૃતઘ્ન,

અટવાતો હું ભૂતચક્ર ના જીન માં,

ત્યાજ બાપા વેચવા જાય કપાસ જિન માં.

અટવાણો જ્યોતિષી ના હું ગ્રહ માં,

કવિતા લખતા પડી ભાંગ્યો હું ગૃહ માં.

કહેવાવા લાગ્યો છું હું, કવિ આખી દુનિયા માં,

છતાં, કવિ થઈને ને અટવાણો હું શબ્દોની ભરમાળ માં……

::હાર્દિક વસોયા:: <લવલી>

Advertisements

One thought on “કવિ અટવાણો શબ્દો ની ભરમાળ માં..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s