‘રમત તમારી અમારી’

નજર થી નજર મળી તમારી ને અમારી,
છવાણું હલકું સ્મિત મુખ પર તમારી ને અમારી,
બસ ત્યારે હૃદય માં વહેવા લાગી લાગણી તમારી,
બસ હવે ઉતાવળ થાય છે ફરી મિલન ની ,
તમારી ને અમારી..

::હાર્દિક વસોયા::<લવલી> મારી સ્વપ્ન ની રાજકુમારી માટે…પ્રિયા જસ્ટ ફોર યુ

Advertisements

One thought on “‘રમત તમારી અમારી’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s