“હું”

આજે જૂની લાગણી સાથે જોડાણો હું,
સબંધો ની આ બનાવટ માં ફસાણો હું,
આટલી બધી કલાકો પછી પણ હૃદય ડબલ સ્પીડ થી ધબકી રહ્યું છે,
બસ હવે તૈયાર છું તારી લાગણી ની સાથે હું.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s