“કમ્પ્યુટશીન” કોમ્પ્યુટર મિકેનીકલ નો પ્રેમ..

ઓ પ્રિયા,
આજ તુ ચકાચ કોમ્પ્યુટર તારું,
ને હું ચકાચું મશીન મારું,

તારા કીબોર્ડ ની કી માં છું હું,
ને મારા મશીન ની મીકેનીઝમ માં છે તુ.

તારા સોફ્ટવેરનું પ્રોગ્રામિંગ છું હું,
ને મારા CNC ના બધા કોડ છે તુ,

તારા CPU નું પ્રોસેસર છું હું,
ને મારા ટર્બાઈન ની બ્લેડ છે તુ,

તારી JAVA અને C+ લેન્ગવેજ નો દુખાવો છુ હું,
ને મારા મશીન ના જોઈન્ટ નું દરેક ફેઇલર છે તુ,

કહે ‘લવલી’ છોડ ને હું-તુ,
“કમ્પ્યુટશીન”
જો ને કેવું સરસ નામ છે આપણા ‘પ્રેમ’ નું……

::હાર્દિક વસોયા:: <લવલી>

Advertisements

2 thoughts on ““કમ્પ્યુટશીન” કોમ્પ્યુટર મિકેનીકલ નો પ્રેમ..

  1. મજેદાર છે. પણ અહી તમે બે અલગ ક્ષેત્રોને ભેગા કર્યા છે પ્રેમમાં; સાચવજો ભડકો ના થાય! 😉

    *શરૂઆતમાં ‘ચકાચ’ ની બદલે ‘ચકાસ’ ન હોવું જોઇએ?

    • ભાઈ ભડાકા તો થઈ જ ચુક્યા છે…અને રહી વાત ચકાચ ની તો વ્યાકરણ બ્યકરણ માં હું કાચો જ છું…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s