♥ ♥ ♥..કોલેજ માં..♥ ♥ ♥

હરખભેર એડમીશન લેવાય છે અહિ કોલેજ માં,

સ્કુલોના અધૂરા ગમ ભૂલાય છે અહિ કોલેજ માં,

દિલો ના દિલ થી મિલન થાય છે અહિ કોલેજ માં,

બકવાસ લેકચર બંક મરાય છે અહિ કોલેજ માં,

મોજમસ્તી ને જલસા થાય છે અહિ કોલેજ માં,

માંગેલી બાઈક થી વટ પડાય છે અહિ કોલેજ માં,

નીતનવી ફેશનો નું સર્જન થાય છે અહિ કોલેજ માં,

નાની વાતો માં મોટા ઝગડા થાય છે અહિ કોલેજ માં,

મિત્રો સાથે જપાજપી થાય છે અહિ કોલેજ માં,

કહે ‘લવલી’ જુઓ ને બધુ થાય છે અહિ કોલેજ માં,
છતા મારી જેવા સિંગલ રહી જાય છે અહિ કોલેજ માં…..

::હાર્દિક વસોયા::<લવલી>

Advertisements

3 thoughts on “♥ ♥ ♥..કોલેજ માં..♥ ♥ ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s